Reformujemy tekst literacki reklamy w kierunku skrótu, ostrości i rozpędu.